Skip to main content

شرح ماژول

شنونده می آموزد:

  • درباره جغرافیای روسیه ؛
  • در مورد شهرهای بزرگ ،
  • درباره مردم ساکن فدراسیون روسیه ؛
  • درباره تعطیلات اصلی در روسیه ، سنت های مردم روسیه ؛
  • درباره پایتخت روسیه - شهر مسکو ، جاذبه های تاریخی و فرهنگی آن.

شنونده قادر به گشت و گذار مجازی در بهترین موزه های مسکو ، آشنایی با دانشگاه دوستی مردم روسیه (RUDN) ، دانشکده ها ، موسسات ، آکادمی ، دانشگاه ، حقایق جالب در مورد زندگی گروه دانشجویی چند ملیتی خواهد بود دانشگاه RUDN از 157 کشور جهان.