Ana içeriğe atla

Modül Açıklaması

Dinleyici şunları öğrenecek:

  • kimyanın temel kavramları ve kanunları;
  • ileri mesleki eğitim için büyük önem taşıyan genel bilimsel ve kimyasal terimler;
  • atomik ve moleküler öğretim; atomların elektronik yapısı;
  • kimyasal elementlerin periyodik sisteminin periyodik kanunu ve yapısı; inorganik maddelerin ana sınıfları ve kimyasal özellikleri ve üretim yöntemleri;
  • kimyasal reaksiyonların temel modelleri;
  • çözelti kimyasının temel kavramları, elektrolitik ayrışma teorisi;
  • redoks reaksiyonları ile ilgili temel kavramlar.

Dinleyici şunları yapabilecektir:

  • kimyasal terminoloji ve semboller kullanın, Rusça'da çalışılan kimya bölümlerinin temel kavramlarının tanımlarını formüle edin;
  • kimyasal özelliklerine göre çeşitli sınıflardaki maddelerin dönüşüm reaksiyonları için denklemler oluşturmak;
  • problem çözme, formüller ve reaksiyon denklemleri oluşturma.